Sebapoznaním sa zušľachťujeme k lepšiemu

Udalosti posledných mesiacov vyzvali ľudí k prehodnoteniu ich fungovania (či skôr nefungovania?) v živote. Do popredia sa dostali okrem samotného prežitia aj psychosociálne témy so zásahom až do duchovných rozmerov. Strata kontroly a absolútna bezmocnosť nám umožnili zažiť pocit (dávno zabudnutej) odovzdanosti a pokory.

Ruku na srdce, komu tento krízový režim nevyzdvihol slabé miesta, kde to škrípe? Kto je schopný rozpoznať vlastné svetlo v prostredí, ktoré ho nezrkadlí späť? Iba človek, ktorý zlomil kúzlo zameraním sa na svoj vlastný vnútorný rast a rozmach. Výzvou tejto doby je ochota uvedomiť si, že akýkoľvek nepriaznivý stav pramení v pokrivených princípoch, podľa ktorých jestvujeme, a ktoré je potrebné odhaliť, ovládnuť, skultivovať a zosúladiť. Ale to sa nikomu nechce, lebo však slobodná vôľa, nanič vláda, somár šéf, mrcha svokra, mizerné zdravie, božia nespravodlivosť, ...

Ak svoje vnútro neupraceme, do podvedomia vytesnené štruktúry našej vlastnej nedokonalej duše k nám začnú pristupovať zvonka. Prostredníctvom nášho okolia alebo rôznych situácií si našu pozornosť tak či onak vynútia. Ľudstvo by nemuselo byť k obratu dokopané cez krízy, pokiaľ by utrpeniu čelilo dobrovoľne. Učiniť sa z vlastnej iniciatívy stále dokonalejším a dokonalejším pomocou pretvorenia a prekonávania nižšej podstaty, je veľké dielo ~ uskutočnenie celistvého, slobodného a dôstojného človeka.

Kde je vôľa (t. j. túžba poznávať a prekonávať seba samého), tam je aj cesta. Jednou z nich je sebarozvoj skrz aurafotonizujúcu metódu poznania energoinformačného poľa človeka. Jedná sa o pomôcku pre váš osobný rozvoj a rozšírenie obzoru, pre zorientovanie sa v živote tak, aby ste vedeli, čo máte a čo nemáte robiť, aby ste zmenili seba a tým aj vaše životné postavenie.

Človek sám rozhodne, či sa okolnostiam poddá alebo sa im postaví. Inak povedané, určuje sám seba. Vždy má možnosť voľby, aký jeho život bude, čím sa v nasledujúcej chvíli stane. Môže sa kedykoľvek zmeniť ~ individuálna osobnosť zostáva v podstate nepredvídateľná.

Neprestáva ma fascinovať táto sila ľudského ducha. Bude mi cťou opäť byť svedkom takýchto premien;
ako sa človek nevzdáva
a napriek všetkému možnému (aj nemožnému) hĺbky svojej duše otvára
a s pevným odhodlaním sám seba pretvára.

Teším sa na vás v stánku AuraFoto.sk

Nikoleta


www.aurafoto.sk
fb: AuraFoto.sk
« Archiv novinek

Vystavovatelé

Bio styl

Zdraví

Eco world

Osobní rozvoj

Alternativa