Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Festival Evolution s.r.o., se sídlem Na louce 453/16, 109 00 Praha 10 IČ: 29028591, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 161141 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

a. Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevili zájem o odběr našich novinek a informací, které souvisí s pořádáním Festivalu Evolution, a to v rozsahu jméno, příjmení a e-mailovou adresu. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem rozesílání marketingových sdělení o pořádaných akcích a jiných souvisejících akcí a budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

b. Osobní údaje poskytnuté fyzickými nebo právnickými osobami při registraci vystavovatele na Festivalu Evolution. Jedná se zejména o kontaktní údaje (název firmy, jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy o poskytování služby a deset let ode dne jejího skončení.

c. V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách festivalevolution.cz nebo program.festivalevolution.cz. Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu jednoho roku.

2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu: festival@evolution.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: Festival Evolution s.r.o., Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

d. Poskytovatel softwaru společnost SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ 29210372, která provozuje aplikaci SmartEmailing.

e. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

- vzít souhlas kdykoliv zpět,

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Potvrzujeme, že jsme splnili svou registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jsme registrováni pod č. 00064199.