RAYMOND MOODY NA FESTIVALU EVOLUTION

Americký filozof a psychiatr Raymond Moody přijíždí do Prahy. Jeho kniha Život po životě po svém vydání se stala se v laickém i odborném světě senzací. Moody se v ní snaží odpovědět na otázku, co se děje po smrti. Jako průkopník moderního výzkumu zážitků blízké smrti Raymond Moody zcela změnil způsob, jakým pohlížíme na smrt a umírání. Popisem autentických zážitků lidí, kteří prožili klinickou smrt, Moody poukázal na to, že smrt možná neznamená konec, ale bránu k dalšímu životu. Po něm začali otázku přezkoumávat mnozí vědci a lékaři. Řadu z nich Moodyho zkoumání inspirovalo Inspirovala prý také řadu vědců k hlubšímu studiu thanatologie, disciplíny zabývající se příčinami a jevy provázejícími smrt. Moody je dnes vůdčí autoritou ve výzkumu fenoménu, který pojmenoval zážitek blízkosti smrti (Near death experience - NDE).

Moody napsal 14 knih, jejichž celkový prodaný náklad převýšil dvacet milionů kusů, pořádá i vlastní přednášková turné. Podle některých psychiatrů, psychologů a lékařů (patří mezi ně třeba Karel Nešpor) Moodyho knihy mnohým pacientům pomáhají: lépe se pak vyrovnají s nemocí či naopak dokážou lépe přijmout smrt. Pro část odborné veřejnosti jsou však Moodyho výzkumy, ač on sám je doktorem medicíny a zároveň doktorem filozofie i školeným psychiatrem, nepřijatelné.

Českou republiku navštívil v roce 1991 a 2010, nyní přijíždí potřetí. Zvládl navíc ten dojem učinit, ještě, než se stal dvojnásobným doktorem. Vystudoval totiž jak filozofii (1969), tak psychologii a lékařství (1976), odhalil současně své životní téma a zavedl posléze dnes už mezinárodní termín „prožitek blízkosti smrti". (NDE - near death experience).

Přednášku Raymonda Moodyho můžete navštívit v sobotu 23. 9. 2017od 16:00 v hlavním sále.

Více o programu festivalu najdete zde.