Harmonie se čtyřlístkem

Harmonie se čtyřlístkem (Ing. Rudolf Vondřich) kromě jiného představí novinku ke zvýšení kvality života „DOMÁCÍ WELLNESS HNÍZDO ROZKVĚT."

Jde o nový koncept přijetí a vnímání vlastního domova jako svatyně, útočiště a středobodu soukromého vesmíru k prevenci proti syndromu vyhoření a civilizačním chorobám.

Novinka představuje základní "buňku" „PROGRAMU HARMONIE k obnově a harmonickému rozvoji živých bytostí, jejich sídel a jejich životního prostředí". Uskutečnění novinky napomohou navržené „základní kameny" domácí prevence a sebeléčení, které využívají jedinečné metody, terapie a výrobky, uplatňující moderní technologie a výsledky nejnovějších vědeckých výzkumů. Jde o to přijmout myšlenku domácí prevence a sebeléčení jako nedílné součásti denního života a v denním rozvrhu si vyhradit potřebný čas k obnově a nabytí nových sil Je potřeba věnovat se rozvoji mentálního a duševního já, soukromého světa, kam všudypřítomný stres, povinnosti a nepříjemní lidé nemohou. Přijmout způsob životního stylu, který vede k dosažení duchovní, duševní a tělesné rovnováhy - zkrátka stav, kdy se cítíme dobře. Příjemno si můžeme navodit, podaří-li se nám vzájemně harmonicky propojit zejména čtyři nejdůležitější složky našeho života -  zdraví sociální, duševní, emocionální a fyzické. Propojení lidského těla, duše a mysli pramení z uvědomění si, že péče o sebe sama  je základním kamenem vyrovnaného psychického a fyzického bytí.

Koncept novinky zohledňuje i myšlenky „Manifestu života v Jednotě na vyšším stupni civilizace a Vize Jednoty Vodnářského věku."

Více informací najdete na www.rozkvet.cz
« Archiv novinek